Nu ligger startlistorna uppe för tillfartsracen till Hyundai Cup

Norrifrån: http://www.sailracetoday.com/tillfartsseglingnorr2015
Söderifrån: http://www.sailracetoday.com/tillfartsseglingsoder2015

Första start sker 13.00